Bizimle bağlantı kurun

Yazılımlar

Serbest biçimde frezeleme ile dişli açma

Yayın tarihi:

on

Üniversal işleme merkezlerinde yenilikçi dişli üretimi.

Serbest biçimde frezeleme son yıllarda dişli endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Serbest biçimde frezeleme, belirli bir formu olmayan standart kesici takımlara sahip üniversal çok eksenli işleme merkezlerinde yapılan dişli üretimidir. Bu yöntemle özellikle büyük boyutlu dişlilerin tek parça, küçük seriler veya yedek parça olarak üretimi daha verimli olmakta ve dişlileri daha uygun şekilde tasarlamak için bir dizi avantajlar sunmaktadır.

Serbest biçimde frezeleme ile modül, kavrama açısı, referans profili veya konik dişlilerde kesme dairesi yarıçapı istenildiği gibi seçilebilir, pahalı özel takımlar gerekli değildir ve ucuz, kolayca bulunabilen standart kesici takımlarla üretim yapılabilir.

İç ve dış dişlilere sahip daha karmaşık parçalar tek bir tezgâhta işlenebilir, bu nedenle özel dişli açma tezgâhları gerekli değildir. İç ve dış silindirik dişliler, çift helisel-çavuş dişliler, ok dişliler, düz/helisel/spiral konik dişliler ve buna benzer diğer parçalar tek ve aynı tezgâhta komple üretilebilirler (Resim 1).

Resim 1: Çoklu dişli çark

 Referans geometrisi ​​olarak 3B dişli formu

3D diş formu, serbest biçimde frezeleme için bir ön koşuldur. Bu diş formunun 3B-CAD modelleri şeklinde veya CNC-kodu olarak mevcut olması, istenen dişli kalitesine ulaşmak için önemli değildir. Bununla birlikte, farklı üreticilerin CNC işleme merkezleri kullanılacaksa, CAD modellerinin kullanımı frezeleme stratejisinde daha yüksek bir esneklik ve önemli ölçüde de tezgâh bağımsızlığı sunar (Resim 2). 

Resim 2: Ok dişli çark

Profil veya yanak modifikasyonları olmayan evolvent dişliler için çeşitli yazılımlar mevcuttur. Bu geometriler uzun yıllardan beri lazer kesim veya tel erozyon (EDM) yöntemiyle yapılan dişli üretiminde kullanılmaktadır. Profil modifikasyonu (profil yönünde diş üstü ve dibi boşaltmaları) veya yanak modifikasyonu (helis yönünde kenar boşaltma ve bombelik) yapılan evolvent dişlilerde bu geometrilerin kullanılabilirliği daha da sınırlıdır. Hatta diş formu çok daha karmaşık ve evolvent yerine oktoid olan konik dişliler için profesyonel, hızlı ve kullanımı kolay yazılım çözümleri bulmak neredeyse pek mümkün değildir.

Bağımsız ve esnek yazılım çözümleri

Makine elemanları için yenilikçi hesaplama yazılım ürünleri üreticisi GWJ Technology GmbH, 2007 yılından beri uygun yazılım çözümleri geliştirmektedir. 2007’nin sonunda, evolvent silindirik dişliler için geliştirilmiş GearEngineer yazılımının ilk sürümü bir üniversal çok eksenli işleme merkezleri üreticisinde kullanıldı. Silindirik dişlilerde elde edilen bu başarıdan sonra geliştirme çalışmaları daha karmaşık dişliler için devam etti. 2010 başlarında düz ve helisel konik dişli ile Klingelnberg Zyklo-Palloid®-spiral konik dişli hesaplama modülleri devreye alındı (Resim 3).

Resim 3: Spiral konik dişli ve plan dişli

Diş formunun hesabı bir entegre matematiksel üretim simülasyonuna dayanmaktadır. Bu sayede diş formu geometrileri konvansiyonel üretilen dişli çarklarla tam bir uyum göstermektedir ve bunları bir 3B-CAD modeli olarak oluşturmak mümkündür. Bu yazılım geometri hesabına ek olarak DIN 3990 Metod B, ISO 6336 Metod B ve AGMA 2101/2001 esas alınarak yapılacak mukavemet hesapları için ideal bir araçtır.

Tüm girdiler ve/veya bilinen çıktı verileri daha hesaplama sırasında kavrama hataları, minimum diş üstü kalınlığı, alttan kesme ve üretilebilirlik açısından kontrol edilir. Sezgisel kullanıcı ara yüzü, çok fazla eğitim almadan hızlı ve rahat bir şekilde çalışma olanağı sağlar.

Dişli temas analizi ve temas alanının görselleştirilmesi

GearEngineer yazılımı, temas alanının görselleştirilmesi için yüksüz halde bir diş temas analizi içerir.

Dişli çiftindeki yuvarlanma sürecini; eş zamanlı çarpışma kontrolü ve temas bölgelerinin belirlemesi yardımıyla simüle ederek yüksüz halde bir temas deseni hesaplanır. Temas alanları renklendirilir ve temas deseni doğrudan üç boyutlu diş yanağında gösterilir (Resim 4).

Resim 4: Dişli temas analizi

Temas deseninin konumu teknik kabul ve şartlara uymuyorsa, temas deseninde değişiklikler yapılabilir. Temas deseninin üretime başlamadan önce görselleştirilmesi, sıklıkla yapılan ayar döngüleri ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve istenen temas deseni anında elde edilebilmektedir. Son yıllardaki kapsamlı deneyimler; simülasyonla elde edilen temas deseninin, serbest biçimde frezeleme sonrası dişli çifti temas bölgesinde yapılan boyama deseni kontrolü ile çok iyi eşleştiğini göstermektedir.

Ayrıca, temas deseni hesaplamasında dişlilerin birbirlerine göre ideal konumlarına ek olarak farklı montaj konumları da dikkate alınabilir. Böylece daha önce hesaplanan rulman deformasyonları temas deseni simülasyonunda dikkate alınabilir. Millerdeki deformasyonlardan, rulman ve gövde rijitliklerinden kaynaklanan yatak deformasyonları, bir sistem hesaplaması yazılımı, örneğin Türkçe dil seçeneği de bulunan GWJ SystemManager ile farklı yükler için belirlenebilir. 

SystemManager gerçek bir sistem ortamı olup; çok milli ve çok kademeli dişli sistemlerini (silindirik dişliler için eş eksenli miller ve paralel eksenli mil, planet dişli mekanizmaları için eş merkezli mil, konik dişliler için silindirik ve planet dişli mekanizmalarıyla birlikte dik mil) doğrusal olmayan sonlu elemanları da dikkate alarak inceleyebilen birleştirilmiş bir FE hesaplamasıdır.

Bir masaüstü uygulaması olarak SystemManager ile, basitten karmaşık sistemlere kadar tüm dişli kutuları ve dönel simetrik mekanizmalar kurulabilir ve tek bir düğmeye basılarak hesaplanabilir (Resim 5).

Resim 5: SystemManager

Uygulamalardan kazanılan deneyimler

Son yıllarda, GearEngineer-CAD modelleri esas alınarak universal çok eksenli işleme merkezlerinde çok sayıda farklı dişliler hem ısıl işlem sonrası hem de öncesi üretilmiştir. Buna örnek olarak iç ve dış silindirik dişliler, büyük modüllü düşük diş sayılı silindirik dişliler, çift helisel-çavuş dişliler, bitişik çavuş dişliler, silindirik dişli segmentleri, düz ve helisel konik dişliler verilebilir. Ayrıca 3m çapa kadar çok sayıda yüksek kalitede Klingelnberg Zyklo-Palloid®-spiral konik dişliler üretildi (Resim 6). 

Resim 6: Spiral konik dişli çark

Bu dişli kutuları uzun süreden beri kullanılmaktadır ve geleneksel yöntemlerle üretilen dişli çiftlerine göre herhangi bir farklılık göstermemektedir.

Silindirik dişliler için elde edilebilir ve tekrarlanabilir DIN dişli kalite sınıfları 6 ile 5 arasındadır.

Klimatize odalar gibi özel koşullarda daha da iyi kalite düzeylerine ulaşılabilir.

Konik dişliler için parça boyutuna, işleme stratejisine ve işleme merkezine vb. bağlı olarak, 6 ile 3 arasında DIN kalite sınıfına ulaşılabilir.

Geleceğe bakış

Son dönemlerde verimlilik nedenleriyle, dişlilerin serbest biçimde frezelenmesi 3 veya 4 modülden itibaren tercih edilen bir seçenek olmaktadır. Geliştirme çalışmaları ilerledikçe daha küçük modüllere doğru uygulamalar düşünülebilir. Klasik üretim yöntemleri yüksek adetli seri üretimde ağırlık kazansa da serbest biçimde frezeleme orta ve büyük ölçekli dişli üretiminde, prototip ve tek parça üretimlerinde, düşük adetli seri üretimlerde veya tamir amaçlı üretimlerde avantajlı olmaktadır. 

Dişli üretimi pahalı özel takımlara gerek olmadan daha uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu sayede mühendislik ve üretimde inanılmaz bir esnekliğin yanı sıra önceki üretim süreçlerini optimize etmekte de imkân yaratılmış olur.

Özel diş profili tasarlamak şimdi çok kolay

Üretiminizde, örneğin 

 • 5-Eksenli CNC freze (serbest biçimde frezeleme)
 • Tel erozyon
 • Lazer kesim
 • Kesici takım imalatı veya simülasyonu / FEM analizi

için temel (referans) geometrisi olarak kullanmak üzere gerçek diş formuna ihtiyaç duyuyorsanız; size 

 • Düz, helisel ve spiral konik dişli çarklar için 3B-CAD verileri
 • Silindirik dişliler için 2B-profil ve 3B-CAD verileri 

sunabiliriz.

Arzu edilirse aşağıdaki bilgiler de ilave edilebilir:

 • Kapsamlı hesaplama protokolü
 • Diş boşluğunun 3B yüzey modeli
 • CAM programlamayı destekleyecek 3B kılavuz ve sınır eğrileri
 • Dişli temas analizi ve temas alanının görselleştirilmesi (Tooth contact analysis TCA)
 • Kalite kontrol amaçlı muayene/ölçüm verileri

Uzman ellerden size

Merkezi Almanya Braunschweig’da bulunan GWJ Technology GmbH, makine mühendisliğinde çeşitli standart hesaplama yazılımlarının yanında teknik satış süreçlerinin optimizasyonu için kullanılabilen CAD verilerine sahip müşteriye özel hesaplama ve görsel ürün/ürün grupları seçim araçlarına da odaklanmaktadır. Bunlar basit makine elemanları için standart yazılımlardan, 5 eksenli CNC işlemleri için gerçek 3B-diş formu geometrilerine yönelik özel dişli yazılımına kadar uzanmaktadır. Amaç, yakın iş birliği içinde ve verimli teknolojileri kullanarak müşterilere yeni rekabet avantajlarını sağlayabilmek için en iyi şekilde destek olmaktır. Uzmanlık, yüksek kalite standartları ve en yüksek müşteri memnuniyeti için mükemmel hizmet, şirket felsefesinin temel taşlarıdır.

İhtiyaç halinde şirketimiz size mühendislik hizmetleri veya eğitim programlarıyla uzmanlık bilgileri de sunmaktadır.

Pratik ve yetenekli üçlü olarak nitelendirilen “eAssistant/TBK+SystemManager+CAD Arayüz” yazılım paket veya modülleri; Türkiye ekonomisinin küçüldüğü ve bir de Covit-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın ağırlık kazandığı dönemde satın almak yerine 1-3-6-12 aylık sürelerle kiralanabilmekte ve ayrıca bakım sözleşmesi ve ücretlerine de gerek kalmamaktadır.

Bu uygulamanın; makine üretimi sektöründeki, özellikle ihracata yönelik tasarım ve üretim yapan işletmelerin ihtiyaçlarını ertelemeden gerçekleştirebilecekleri bir fırsat olacağını düşünüyoruz.

Daha fazla bilgi için KAPEM Ltd. ile iletişime geçebilirsiniz.  Ayrıca YouTube kanalımızdaki basit ve anlaşılır video eğitimlerimizi https://www.youtube.com/c/GwjDe42 linklerinden izleyebilirsiniz.

Türkiye Temsilcisi- KAPEM Endüstriyel Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti.-İstanbul

Dr. Müh. Ender Önöz

Tel: 0216-225 84 58; 0216-465 16 77; GSM: 0532-311 48 59

www.kapem.com; info@kapem.com

Yazılımlar

Hexagon dünyanın ilk tamamen otonom karayolu trenlerini donatıyor

Yayın tarihi:

on

Yazan

MinRes-HEXAGON-OTONOM-TREN

Sensör, yazılım ve otonom teknolojileri bir araya getirerek dijital gerçeklik çözümlerinde küresel öncülerden biri olan Hexagon AB, zenginleştirilmiş madenciliğin önde gelen şirketlerinden biri olan Mineral Resources (MinRes) ile Avustralya’da güvenlik, üretkenlik ve sürdürülebilirliği dönüştürecek önemli bir anlaşma yaptığını duyurdu. Hexagon, MinRes için tamamen otonom karayolu trenlerinden oluşan 120 adetlik bir filoya otonom taşıma çözümleri sağlayacak.

Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesindeki MinRes Onslow Iron projesine tam kapsamlı, araçtan bağımsız ve dünyada bir ilk olan tamamen otonom karayolu trenleriyle eklenecek insansız ve otonom sistemler, tedarik zincirinin önemli bir parçasını oluşturacak.

Otonom birlik sisteminin merkezinde, karayolu tren taşımacılığında araç hareketini düzenlemek için kullanılan drive-by-wire teknolojisini otonom bir yönetim sistemiyle entegre eden Hexagon otonom çözümler kümesi yer alıyor.

Anlaşmayla ilgili konuşan Hexagon Başkanı ve CEO’su Paolo Guglielmini, “Hexagon’da otonomiyi dünyamızı büyük ölçüde iyileş- tirmenin bir yolu olarak görüyoruz. Bugün MinRes ile yaptığımız anlaşma, off-road taşımacılık faaliyetlerinin daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha üretken olmasını sağlayacak. Benzer çözümlerin tarım ve ağır sanayi gibi diğer karayolu pazarlarında nasıl uygulanabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor” dedi.

MinRes İcra Kurulu Başkanı Mike Grey ise “Onslow Iron’ın cevher taşımacılığına yönelik güvenli, verimli ve tozsuz çözümünün önemli bir parçası olacak dünyanın ilk otonom karayolu tren filosunu teslim etmek üzere Hexagon ile yaptığımız anlaşmayı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Sürücü yorgunluğu riskini ortadan kaldıracak otomasyon, ayrıca işletme maliyetlerini düşürecek ve yakıt kullanımı ile emisyonları azaltacak. Bu araçların dünya genelinde madenciliği dönüştürmesi için muazzam bir potansiyel var” açıklamasında bulundu.

Devamını oku

Yazılımlar

David Brown Santasalo, Avustralya’daki ilk GearWatch izleme sistemini kurdu

Yayın tarihi:

on

Yazan

[voiserPlayer]

Dişli sistemlerinin küresel öncülerinden David Brown Santasalo, durum izleme sistemi GearWatch’ı Batı Avustralya’daki bir açık konveyöre kurduğunu duyurdu. Bu ünite, Avustralya’da kurulan ilk GearWatch sistemi oldu.

Dişli kutusundaki yağda kirletici maddelerin belirtilerini tespit ettikten sonra David Brown Santasalo’ya başvuran bir firma, GearWatch durum izleme sisteminin yetenekleri hakkında bilgi aldıktan sonra, belirli gereksinimleri karşıladığını görerek uzman ekibe daha fazla bilgi için başvurdu.

Kullanıcı David Brown Santasalo’nun rehberliğiyle, yağlarının sağlığını sürekli olarak izlenmesini ve yağ partikülü sayımı yoluyla aşınmanın erken tespitini sağlayacak GearWatch Yağ Analiz ünitesini seçti. David Brown Santasalo’nun saha servis ekibi sistemin 8 kilometre uzunluğundaki kara konveyörüne kurulumunu desteklemek için maden sahasına gitti.

Müşterinin müteahhit ekibiyle iş birliği içinde gerçekleştirilen kurulumda teknik destek, David Brown Santasalo Kıdemli Uzmanı tarafından Finlandiya’dan sağlandı. Kullanıcı, şu an tamamen operasyonel durumda olan GearWatch sistemiyle ilgili ileriye dönük olarak herhangi bir desteğe ihtiyaç duyduğunda, Finlandiya’daki David Brown Santasalo mühendisleriyle doğrudan iletişime geçecek. Ayrıca, sistem parametrelerini kendi gereksinimlerine göre özelleştirebilecek.

Yağı sürekli olarak izlemek üzere tasarlanan gelişmiş ve uzman sistem, dişli ve rulmanların erken aşamadaki hasarını tespit etmek için aşınma süreci hakkında net bilgi ve eğilimler sağlıyor. Kullanıcı, GearWatch müşteri portalından tek bir tıklamayla bilgilerine 7/24 erişebiliyor.

Devamını oku

Yazılımlar

Farklı bir uygulama: Ultra hafif helikopter aktarma organlarının geliştirilmesi

Yayın tarihi:

on

Yazan

GWJ’nin hesaplama çözümleri, yenilikçi CoAX 2D ultra hafif helikopterin aktarma organlarının geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Benzersiz bir fikir ve ultra hafif uçuşa duyulan büyük bir tutku projeyi gündeme getirdi.

Her şey kendi hava sporları uçağını geliştirme vizyonuyla başladı. CoaAX 2D Eylül 2014’te uzun bir geliştirme sürecinin sonucu olarak ilk kez kamuoyuna duyuruldu. Nisan 2017’de ilk Alman ULH tip sertifikasını aldı ve artık resmi olarak Almanya‘da ve izin verilen diğer uluslararası hava trafiğinde uçuş yapma hakkını elde etti.

Koaksiyel rotor seçeneğine sahip iki kişilik ultra hafif helikopter 7 metreden biraz uzun ve 3 metrenin biraz altında yüksekliğe sahip. Koaksiyel rotorlu hava araçları kuyruk pervanesi yerine farklı yönde dönen ikinci bir rotor aracılığıyla dengeyi sağlar. Sadece 283 kilogram ağırlığında olan CoAX 2D; 125 beygir gücünde 6 silindirli bir motorla çalışıyor. Maksimum uçuş hızı 170 km/saattir.

CoAX 2D, Almanya’da iki orta ölçekli şirket olan Dreiling Maschinenbau GmbH ve EDM Aerotec GmbH tarafından gerçekleştirildi. Dreiling uzun yıllardan beri GWJ’nin yazılımlarını güvenle kullanmaktadır. Almanya‘nın Braunschweig kentinde hesaplama uzmanı GWJ Technology GmbH, makine mühendisliği uygulamalarında hesaplama ve yazılım geliştirme konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahiptir.

Geliştirme sürecini kısaltmak için SystemManager yazılımı kullanıldı

Dişli kutularının tasarımı ve optimizasyonunda tasarımcılar yüksek taleplerle karşı karşıya kalır. Özellikle güç dağılımlı çok kademeli redüktörler karmaşık bir sistemdir. Tüm münferit bileşenler için hesaplama uzun zaman alır ve yapılandırılmış bir prosedür gerektirir. Farklı yük durumları veya bir yük spektrumu dikkate alınacaksa, hesaplama kapsamı daha da artar. Dreiling CoAX 2D’yi geliştirirken hesaplama sürecini kolaylaştırmak için bir sistem hesaplamasının avantajlarından yararlandı ve eAssistant-SystemManager’ı kullandı. Bu sayede aynı zamanda hesaplamalarda yüksek güvenilirlikle birlikte geliştirme süresi de kısaltıldı. SystemManager, makine elemanlarından oluşan tüm sistemlerin hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Web tabanlı yazılım eAssistant’ın hesaplama modülleri için bir sistem eklentisi olarak hizmet vermektedir. Alternatif olarak, çevrimdışı eş değeri olan TBK dişli hesaplama yazılımı ile de çalışabilir. Helikopterin geliştirilmesi sürecinde, rotor direği ve özel kaplinden oluşan tüm aktarma organları SystemManager’da modellendi ve hesaplandı. Hesaplama, dişlilerin yanı sıra millerin ve rulmanların boyutlandırılmasını ve optimizasyonunu da içeriyordu. Bu amaçla, SystemManager’da tek tek veya bir yük spektrumu olarak belirtilebilen çeşitli yük durumları gerçekleştirilmiştir.

Rotorun eş eksenli tasarımı nedeniyle, mil sistemi iç içe geçen, ters yönde dönen, çoklu rulmanlı eş eksenli millerden oluşmaktadır. Gövde, dönel simetrik elemanlar ile modellenmiştir. Belirlenen gövde deformasyonları, gövdenin FEM analizi ile çok iyi bir uyum göstermiştir. 

Dişlilerin üretiminde GearEngineer yazılımı kullanıldı

Rotor sisteminin ters yönde tahriki, bir konik dişli ile sağlanır. Konik dişlilerin makro geometri ve yük kapasitesi açısından tasarımı, SystemManager üzerinde ve arka planda eAssistant ile spiral konik dişli modülü üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Konik dişlilerin seri üretimi geleneksel olarak modül freze çakısı ile üniversal freze tezgahlarında yapılmaktadır. Ancak prototipler için spiral konik dişlilerin, üniversal çok eksenli işleme merkezlerinde 5 eksenli eş zamanlı frezeleme ile üretilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla, dişlilerin gerçek 3D geometrisini hesaplayan bir yazılım olan Gear-Engineer kullanılarak; bir temas alanı optimizasyonu gerçekleştirildi ve diş eğrisinin mikro geometrisi belirlendi. Bu ön çalışma 5 eksenli frezeleme kullanarak universal çok eksenli işleme merkezlerinde silindirik ve konik dişlilerin üretimi için başlangıç noktası oluşturdu. Gear-Engineer ile hesaplama; örneğin bir Klingelnberg konik dişli açma tezgahındaki üretime benzer, sanal bir konik dişli açma yöntemi kullanılarak kinematik bir üretim simülasyonuna dayanarak yapılmaktadır. Bu yaklaşım ayrıca, konik dişlilerin diş profilinin bir evolvent değil, bir oktoid olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak; gerçek bir 3D diş formu geometrisi ve böylece geleneksel olarak üretilen konik dişlilerle karşılaştırılabilir mukavemet ve benzer çalışma davranışı elde edilmiş olur. Bu sayede konik dişliler, 5 eksenli frezeleme ile üretilebilecek ve konik dişli açma tezgahlarında da seri üretimi mümkün olacak şekilde tasarlanmıştır.

Uzman ellerden size

GWJ Technology GmbH, makine mühendisliğinde çeşitli standart hesaplama yazılımlarının yanında teknik satış süreçlerinin optimizasyonu için kullanılabilen CAD verilerine sahip müşteriye özel hesaplama ve görsel ürün/ürün grupları seçim araçlarına da odaklanmaktadır. Bunlar basit makine elemanları için standart yazılımlardan, çok milli komple sistemlere veya 5 eksenli CNC işlemleri için gerçek 3D-diş formu geometrilerine yönelik özel dişli yazılımına kadar uzanmaktadır. Amaç, yakın iş birliği içinde ve verimli teknolojileri kullanarak müşterilere yeni rekabet avantajlarını sağlayabilmek için en iyi şekilde destek olmaktır. Uzmanlık, yüksek kalite standartları ve en yüksek müşteri memnuniyeti için mükemmel hizmet, şirket felsefesinin temel taşlarıdır.

Bizimle irtibata geçin

Son 20 yılın bu başarısını bu yıl kullanıcılarımızla birlikte kutlamak istiyoruz ve eAssistant’ın 3D-CAD eklentisi ile birlikte 12 aylık kullanımı için size özel bir yıl dönümü teklifimiz var! 

Ayrıca bu pakete çok uygun fiyatlarla SystemManager yazılımını da eklemek mümkün.

Daha kapsamlı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz

Türkiye Temsilcisi: KAPEM Endüstriyel Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti.-İstanbul

Tel: 0216-225 84 58; GSM: 0532-311 48 59

www.kapem.com; info@kapem.com

Devamını oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com