Connect with us

Taşlama - Aşındırma

Taşlama nedir?

Yayın tarihi:

on

Taşlama, en basit haliyle bir aşındırıcı kullanılarak malzeme yüzeyinden kazıma yöntemiyle talaş kaldırma işlemine verilen isimdir. Taşlama işleminin temel bileşenleri kesici eleman dediğimiz döner disk veya silindir geometrili taş, yarı mamul halde işlenmiş iş parçası ve taşlama operasyonun gerçekleştirildiği taşlama makinasıdır. Taşlama operasyonu sonucu elde edilen yüzey kalitesi ve boyutsal toleranslar nedeniyle büyük bir oranda son imalat prosesidir. Başka bir deyişle taşlama sonucu elde edilen ürün bitmiş üründür. Bununla birlikte taşlama operasyonunun yetersiz kaldığı yüzey kaliteleri de zaman zaman talep edilebilir. Bu durumda talaşlı imalatın en son noktası diyebileceğimiz delik içi yüzeyler için honlama, delik dışı yüzeyler için lepleme, superfiniş ve polisaj gibi imalat yöntemlerine geçiş yapılır. Yüzey kalitesi cinsinden daha somut olarak ifade etmek gerekirse, genel olarak Ra0,2 yüzey pürüzlülüğü değerinin üzerindeki değerler diğer kaba talaş işlemleri (torna, freze vs), Ra0,1-02 hassasiyetler taşlama operasyonu ve bunun altındaki değerler honlama, lepleme veya superfiniş operasyonları olarak anılır.

Taşlama operasyonun en önemli kriterlerinden birisi kesici takım yani taş seçimidir. Tıpkı diğer talaşlı işleme operasyonlarında olduğu gibi taşlamada da kesici eleman taş, taşlama yapılacak parçaya göre belirlenir. Bu nedenle taşlama operasyonunda makine seçimi kadar taş seçimi de önemlidir. Bu konuda taş üreticisi firmalardan destek alınmalıdır. Genel olarak ifade etmek gerekirse taş temel olarak 3 bileşenden oluşur: Aşındırıcı tanecikler, bağlayıcı ve hava gözenekleri. Aşındırıcı tanecikler malzeme yüzeyinden talaş kaldırma işlemini yaparken, bağlayıcılar de bu tanelerin bir arada tutulmasını sağlar. Hava boşlukları ise taşın imalatı esnasında ortaya çıkan gözeneklerdir ve taşın kesme esnasında soğutulmasına yardımcı olur. Taş imalatı son derece özen gerektiren bir operasyondur. Her ne kadar kesici takım sınıfında anılsa da, taşlar diğer kesici takımlar gibi (torna freze takımlar) dolu malzemeden üretilmedikleri için, geometriyi oluşturan elemanların çok homojen ve dengeli bir dağılım göstermesini sağlamak gerçekten ustalık ve derin bilgi birikimi gerektiren bir işlemdir. Günümüzde en yaygın kullanılan taş tipleri alüminyum oksit taşlar olmakla beraber, taşlanacak malzeme cinsine bağlı olarak, silisyum karbür, kübik bor nitrür (CBN) veya elmas taşlar da kullanılır.

Taşlama operasyonunun diğer önemli kriteri ise taşlama makinasıdır. Taşlama operasyonunu kendi arasında, puntalı silindirik taşlama, puntasız taşlama, delik içi taşlama, satıh taşlama, dişli taşlama ve takım bileme olarak sınıflayabiliriz. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan taşlama makinaları puntalı silindirik taşlama makinaları gurubudur. Mümessilliğini yapmakta olduğumuz Kellenberger de silindirik taşlama makinaları üretiminde dünya çapında bilinen ve konusunda birçok yeniliğe imza atmış 103 yıllık İsviçre merkezli öncü bir firmadır. Kellenberger daha önce farklı model adları ile bilinen ürünlerini ve özelliklerini, yeni tasarım konsepti olarak 10, 100 ve 1000 olmak üzere üç model başlı altında toplamıştır. Bir iş parçasının silindirik taşlama makinasında taşlanıp taşlanmayacağını belirleyen en temel iki karakteristik çap ve boy parametreleridir. Buna göre Kellenberger 10 modeli 1000mm boy ve 400mm çap, Kellenberger 100 modeli 600 veya 1000mm boy ve 400mm çap ve Kellenberger 1000 modeli 1000 veya 1600mm boy ve 400, 500 ve 600mm çap hacimli parçaları taşlayabilirler. Boy ve çap ölçüsünden sonraki en önemli karakteristik parça ağırlığıdır. Başka bir deyişle punta-punta, ayna-punta veya sadece aynada parça bağlama ağırlığıdır. Buna göre örneğin Kellenberger 10 modelinde puntalar arası 100kg, aynada 10kg, Kellenberger 100 modelinde puntalar arası 100kg, aynada 10kg ve Kellenberger 1000 modelinde puntalar arası 300kg’a ve aynada 75kg’a kadar parça bağlamak mümkündür. Diğer bir önemli kriter de taş kafası dediğimiz ve üzerine kesici taşların bağlandığı yapının taş kombinasyonudur. Çünkü taş kombinasyonu taşlanmak istenen parça geometrisi, taşlanacak yüzeylerin parça üzerindeki konumu, C ekseni kullanma gereksinimi ve delik içi taşlama operasyonun varlığı ile birebir ilişkilidir. Buna göre Kellenberger 10 modeli tek dış, 2 dış+1 iç veya 1 dış+1 iç taş konfigürasyonu olmak üzere 3 şekilde hazırlanabilir. Kellenberger 100 modelinde 10 ve Kellenberger 1000 modelinde 16 farklı konfigürasyonda hazırlanabilir. Taşlanmak istenen parça yüzeylerinin silindirik dışı bir geometriye sahip olması halinde (örneğin kam, elips, çokgen gibi) taşlama makinasının iş mili ile paso hareketini sağlayan X ekseninin senkron bir biçimde çalışması gerekir. Bu çalışma kısaca taşlama makinasının C eksenli olması şeklinde bilinir. Kellenberger modelleri bu özellikle hazırlanabilir. Bu özelliklerden başka da karakteristik özellikler mevcuttur ancak en temel karakteristikleri bu şekilde belirtebiliriz.  

Silindirik taşlama makinaları havacılık, savunma, medikal, kalıp, araştırma ve geliştirme, bakım onarım gibi çok geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulan makinalardır. Bununla birlikte hassas tolerans ve yüksek yüzey kalitesi ihtiyaçları zaman içerinde artsa da, ülkemizde firmalar tarafından taşlama çoğunlukla fason imalat ile çözümlenebilecek bir imalat şekli olarak düşünülmüştür. Bu durum ilginç bir şekilde üreticinin imzası niteliğindeki en önemli operasyon adımını, başka bir imalatçıya yaptırması anlamında büyük bir tezatlığı ortaya çıkartmaktadır. Bunun altında yatan en temel faktör taşlama makinası yatırımının diğer tip makinalara kıyasla 2-3 kat yüksek olmasıdır. Oysaki fason taşlamaya gönderilen parçalardaki ıskarta oranı, fason üretimin tedarik zincirinde teslimat süreleri açısından aksamalara neden olması, havacılık ve uzay endüstrisi, savunma endüstrisi, medikal gibi ileri teknoloji gerektiren sektörler işletmeleri nihai operasyon olan taşlama konusunda yatırım yapmaya hem zorlamakta hem de teşvik etmektedir. Bu anlamda bakıldığında bir işletmenin taşlama makinaları parkının olması, ileri teknoloji ile üretim yapan sektörlerin firmaya bakışını değiştirmekte, bu işletmelerin kaliteli ve güvenilir bir iş ortağı olarak algılanmasını sağlamaktadır. Bu durum taşlama makinası kullanan işletmeleri bilinirliği yüksek, aranan ve kalitede öncü firmalar sınıfına sokmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi taşlama makinası yatırımı yüksek maliyetli bir yatırım olmakla beraber, getirisi de aynı şekilde yüksek bir yatırımdır. Ancak yatırım değerlemesi yapılırken çok bilinen diğer tip makinalara kıyasla yatırımı daha fazla dikkat gerektirir. Bu nedenle üretici ve temsilci firmaların ilgilileriyle birlikte hareket etmekte büyük yarar vardır. 

Yazan: Coşkun Tuna, Unitec Makina

Taşlama - Aşındırma

Performans, hassasiyet, sürdürülebilirlik – Yeni Platform 6

Yayın tarihi:

on

6S ve 6L taşlama makine serisindeki yeni lineer motorlar ve kanıtlanmış hidrostatik kızaklar yeni bir potansiyel açıyor. Daha yüksek hızlar, çeşitli ayrıntılı iyileştirmeler ve optimize edilmiş bakım kolaylığı, daha kısa çevirim süreleri, en yüksek kalite ve maliyet tasarrufu sağlar. Table takımları için genişletilmiş modüler konsept, Platform 6 taşlama makinelerini daha esnek ve uyarlanabilir hale getirir.

X ve Z eksenlerindeki yüksek performanslı lineer sürücüler, yüksek hareket ve hızlanma değerlerine mümkün kılar, aynı zamanda daha az montaj alanına ihtiyaç duyar. X-eksenlerindeki hidrostatik dairesel kızaklar maksimum dinamiği sağlar, titreşimleri azaltır ve minimum sürtünmeyle yapışma etkisini önler. İlk parçadan başlayarak iyi parça üretme gereksinimi, diğer unsurların yanı sıra, en son kontrol teknolojisi ile birleştirilmiş proses içi ölçümler gibi en son ölçüm teknolojisi ile karşılanmaktadır.

İş parçası mili, punta veya sabit dayanaklar gibi Table düzenekleri, farklı iş parçaları için otomatik veya manuel olarak konumlandırılabilen standartlaştırılmış evrensel yapı panolarına monte edilir. Bu modüler konsept, çalışma alanındaki kılavuz raylar üzerinde table montajlarının oldukça esnek bir bileşen düzenlemesiyle avantajını gösterir ve gelecekteki taşlama görevlerinde ayarlamalar yapılmasını sağlar.

Makinenin içindeki ve etrafındaki tüm bileşenlere kolay erişim ve optimize edilmiş kurulum kapasitesi taşlama makinesinin tüm konseptine bağlıdır. İyi erişilebilirlik ve servis kolaylığı bakım çalışmalarını ve maliyetlerini azaltır. Tüm kızakların ve motorların tam korunmuş olması, taşlama makinesini soğutma yağı veya emülsiyon için universal hale getirir.

Polimer betondan üretilmiş makine gövdesi, üstün sönümleme performansı ve yüksek burulma sertliği ile etkilidir. Optimize edilmiş makine gövde durulaması bakımı kolaylaştırır ve makine gövdesine entegre edilmiş besleme boruları gelecekteki makine yükseltmelerine olanak tanır. Makinenin optimize edilmiş dış boyutları, nakliye sırasındaki maliyet tasarrufu sağlanmış olur.

Soğutma, pompalar ve basınç regülasyonu alanındaki yenilikler; çevreye ve insan sağlığına zararlı soğutma sıvısından vazgeçilebileceği; enerji verimliliğini artırabileceği; bakımını azaltabileceği ve Taşlama makinelerinin gelişimini ayrıntılarla birçok iyileştirmeyle tamamlayabileceği anlamına gelir.

Devamını oku

Taşlama - Aşındırma

İç çap taşlamada yeni standart: Kellenberger Voumard 1000

Yayın tarihi:

on

Dünya çapında tanınan ve tercih edilen taşlama tezgahlarıyla Hardinge, küresel ölçekli bir üretici. Markanın en yeni ürünü Kellenberger Voumard 1000, teknolojik inovasyon ve uzun yıllara dayanan tecrübenin adeta muhteşem bir birleşimi. Kendini “Hassas teknoloji uzmanı” olarak tanımlayan Unitec Makine, bu yeni teknolojiyi Türk pazarına gururla sunuyor.

Bir asrı aşan geçmişiyle metal işleme sektörünün dünyaca tanınan ve tercih edilen markası Hardinge, sektöre yenilik ve dinamizm getirmeye devam ediyor. Firma, iç çap taşlamada yeni bir standart belirleyecek olan Kellenberger Voumard 1000 iç taşlama makinesinin lansmanını gerçekleştirdi. 

Yenilikçi sistem, en zorlu uygulamalarda hassasiyeti ve verimliliği artırıyor. Sağlam zemin, tüm eksenlerde hidrostatik kılavuzlar ve kontrollerde, yeni kullanıcı arayüzleri; en güç koşullarda dahi etkili sonuçlar vaat ediyor. En geniş taşlama işlemleri aralığında neredeyse sonsuz yapılandırma seçenekleriyle Voumard 1000, mükemmel bir fiyat/performans tablosu ortaya koyuyor.

Voumard 1000’in öne çıkan özellikleri

  • Yenilikçi HYDROLIN Hidrostatik Kızak Teknolojisi
  • Hidrostatik Eksen Kızakları
  • Termodinamik lineer motor
  • İki Lineer ve İki Döner Eksenli Yeni Kinematik Makine Tasarımı
  • Mikron altı aralıkta konumlandırmayla iki eksen ucunda indirgeme
  • Blue Solution Fanuc31i kontrolü (CAM işlevselliği için Black Solution da kullanılabilir)

İç çap taşlamada göz alıcı yeni bir çözüm sunan Voumard 1000, Unitec Makina güvencesiyle Türk sanayicisinin hizmetine sunulmaktadır. “Hassas teknoloji” uzmanı Unitec Makina; 2008 yılından bu yana dünyanın en iyi metal işleme markalarını Türk sanayicisiyle buluşturmaktadır. 

Devamını oku

Taşlama - Aşındırma

Studer CNC Silindirik Taşlama Tezgâhları portföyü

Yayın tarihi:

on

Yeni favorit, S33 ve S31 tezgâhları ile Studer, CNC silindirik taşlama tezgâhları ürün portföyünü tamamlamıştır.

Studer ürün portföyünde genel taşlama işleriniz için giriş seviyesi tezgâhlardan, kompleks parçalarınızın taşlanmasında kullanılan üst seviye tezgâhlara kadar, en küçük parçalarınızdan, en uzun parçalarınıza kadar, az ya da çok adetli işlerinize uygun tezgâhlar bulunmaktadır. Studer iki punta arası taşlama mesafesi 400, 650, 1000 ve 1600mm ile punta yüksekliği 175, 225 ve 275mm olan tezgâh çeşitlerini 5 üniversal tezgâhta müşterilerine sunmaktadır. 

favoritCNC – Genel taşlama işleriniz için en ekonomik tezgâh

favoritCNC silindirik taşlama tezgâhı orta ölçekli ve az ya da çok adetli parçalarınızın yüksek hassasiyette taşlanması için üretilmiş bir tezgâhtır. 650 ve 1000mm boy taşlama, 175mm punta yüksekliği ve 120 kg’a kadar parça taşlayabilme özelliği ile her türlü standart taşlama işleriniz için çok uygundur. Tezgâhta bulunan Granitan® S103 tezgâh gövdesi, yarı otomatik balans sistemi, işlem içi çap ölçüm sistemi, boy tamamlayıcı prob ve titreşim algılayıcı sistem ile en kısa ayar süreleri ile en yüksek hassasiyette parçalarınızı taşlayabilirsiniz.

favorit – Genel taşlama işleriniz için yeni en çok satan tezgâh

Yeni favorit CNC silindirik taşlama tezgâhı 400mm’den 1600mm’ye kadar farklı boy seçenekleri ile 350mm çap’a kadar iç ve dış taşlama operasyonlarınızı yüksek hassasiyette yapabileceğiniz bir tezgâhtır. Pictogramming yazılımı sayesinde şekilleri kullanarak çok hızlı bir şekilde taşlama programı yapabilirsiniz. Tezgâhta bulunan Granitan® S103 tezgâh gövdesi, boy tamamlayıcı prob, yarı otomatik balans sistemi; işlem içi ölçüm sistemi ile en hassas taşlama işlerinizi en iyi ayar süreleri ile gerçekleştirebilirsiniz.

S33 – Özel taşlama işleriniz için en uygun tezgâh

S33 CNC silindirik taşlama tezgâhı; küçük ve orta ölçekli parçalarınızdaki iç çap, dış çap; konik alın taşlama operasyonlarını tek bağlamada yapabilen; 350mm çapta 400 / 650 / 1000 / 1600 mm olarak 4 farklı boy seçeneği olan üniversal bir taşlama tezgâhıdır. Granitan® S103 tezgâh gövdesi ile 2 dış taşlama motor iş mili takılabilen tezgâh yapısı sayesinde en kompleks parçalarınızı taşlayabilirsiniz.

S31 – Panç taşlama işleriniz için en uygun tezgâh

S31 CNC silindirik taşlama tezgâhı 350mm çapta ve 400 / 650 / 1000 / 1600mm boy seçenekleri ile mak. 150kg’a kadar tüm kompleks taşlama işleriniz için üretilmiş bir tezgâhtır. Tezgâhta bulunan 0.00005° hassasiyetteki B ekseni ve yüksek hassasiyetteki C ekseni ile parçalarınızdaki tüm açılardaki iç ve dış konikleri taşlayabilir, panç; poligon gibi silindirik olmayan parçalarınızı da çok yüksek profil hassasiyetleri ile taşlayabilirsiniz.

S41 – Büyük kompleks parçalar için en uygun tezgâh

S41 CNC silindirik taşlama tezgâhı 1000/1600mm taşlama boyu ve 225/275mm punta yüksekliği ile 250kg’a kadar parça bağlama kapasitesi sayesinde büyük ölçüdeki parçalarınızın yüksek hassasiyette taşlanması için üretilmiştir. Studer’e patentli StuderGuide® kızak sistemi; lineer motor ile çalışan eksen yapısı; “direct-drive” teknolojisine sahip hassas ve hızlı B ekseni ve çoklu taş konfigürasyonu ile en sofistike parçalarınızın en hassas şekilde taşlanması için üretilmiştir.

Bilgi için: Atilla Aydın, Atilla.aydin@studer.com 

Devamını oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com