Bu sertifikayı alan AB ülkelerinde çalışabilecek

Mesut Kul
Bu sertifikayı alan AB ülkelerinde çalışabilecek

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından geliştirilen ‘Takım Tezgâhları VOC-Test Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Projesi’ ile makina sektöründe nitelikli teknik eleman olarak tabir edilen çalışanların bilgi ve deneyimlerinin artırılması ve sektöre AB standartlarının kazandırılması amaçlanıyor.

 

Avrupa Birliği’nden fon alan proje, gerekli alt yapı çalışmalarının ardından 28 Eylül 2012 tarihi itibariyle ‘TİAD Mesleki Test Merkezi’ adı altında faaliyetlerine başladı. Projeye göre, makina üreten makinaların sektöründe çalışanlar, teorik ve pratik olarak iki kısımdan oluşan sınava girecekler, başarılı olduklarında da sertifika alacaklar. Bu proje ile bilgilerini hem teorik hem de pratik olarak geliştirecek olan sektör çalışanları, ayrıca AB ülkelerinde çalışmak için bir şans da yakalamış olacaklar. TİAD Mesleki Test Merkezi tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgeleri” sayesinde makina sektörü başta olmak üzere tüm sanayi sektörleri de kalifiye elemanlarla çalışmış olacak.

 

 İşverenlerde bu projeden kar elde edecek

İşverenler de “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak için gönderdikleri her çalışanından kar elde edecek.  13 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Geçici 10. Maddesine göre 31 Aralık 2015 tarihine kadar, işletmelerde çalışmakta olan personellerin belge alması halinde 12 ay süre ile; 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan bir kişinin işe alınması durumunda 48 ay süre ile; 29 yaşından büyük erkekler için 24 ay süre ile; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup belgesi olan bir kişinin işe alımında bu sürelere ek olarak 6 ay süre ile sigorta primlerinin işveren hissesi tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bayrampaşa’da kurulan TİAD Mesleki Test Merkezi’nde pilot sınavlar başladı

Projenin bitiş tarihi olan 23 Haziran 2013 tarihi öncesinde gerçekleştirilen pilot sınavlara katılanlardan ücret talep edilmiyor. Ayrıca yaş sınırlaması olmadığı için sınavlara her yaş grubundan sektör çalışanları katılabilecek.

AB tarafından finanse edilen ‘‘Mesleki Test Merkezi’’, TİAD koordinatörlüğünde, Hollanda’nın teknik yeterlilikler ve işgücü piyasasının gereksinimleri konusunda uzman vakfı Stichting Kenteq KBB’nin ortaklığında ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Romanya’da yerleşik araştırma kuruluşu INMA ve Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Teknik Eğitim Gelişim Merkezi’nin (METGEM) iştirakçiliği ile yürütülüyor.

 

Gamsız, “Hedefim ilk sertifikanın sahibi olmak”

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Müh. Erdal Gamsız, proje sonunda verecekleri “Mesleki Yeterlilik Belgeleri”nin servis sorumluları için okul diplomalarından bile daha önemli bir belge olduğunu kaydetti. Gamsız ,‘‘Ben bile böyle bir uzmanlık sertifikasını almak için belgelendirmenin başlamasını dört gözle beklemekteyim. Hedefim ilk sertifikanın sahibi olmaktır” dedi. Ayrıca Gamsız, TİAD’ın vereceği sertifikaların uluslararası geçerliliği olacağını ifade etti.

Avrupa Birliği’nden alınan hibe ile sektördeki işsizliğe çözüm sağlayacak olan TİAD, 2015 yılına kadar 2 Bin 500 kişiye mesleki yeterlilik belgesi vermeyi planlıyor. Sektördeki mesleki bilgi ve becerileri ölçmek için sınav yapacak, başarılı olan kişilere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı sertifikalar verilecek. ‘’Mesleki Test Merkezi’’ ile birlikte, sektördeki korsan bakım ve onarım sona erecek, hizmet kalitesi artacak.

Yazarı Paylaş
Yorum Yap