Connect with us

Dişli Makinaları

KISSsoft 2021 versiyonu özellikleri

Yayın tarihi:

on

Rulman hesabı

 • “SKF Bulut” ile rulman hesabı
 • Rulman iç geometrisini dikkate alma
 • Stiffness (sertlik) matrisinin entegrasyonu

“SKF Bulut” çözümüne bağlantı, giriş verilerinin hesaplama için KISSsoft ve KISSsys’den SKF programına aktarılmasını sağlar. Burada, her bir rulman, giriş verilerine dayanarak hesaplanır. Daha sonra sertlik matrisi ve ömür değerleri gibi sonuçlar, KISSsoft’a aktarılabilir. Bu sayede SKF Bulut’tan elde edilen iyileştirilmiş veriler kullanılarak KISSsoft’ta daha hassas bir şaft eğilme hesabı, gerçekleştirilebilir.

Şaft hesabı

 • FKM Kılavuzunun 7. baskısının (2020) entegrasyonu

FKM Kılavuzunun gözden geçirilmiş 7. baskısı (2020), bir dizi yenilik içermektedir: Galvanizli çelikler için bir koruyucu katman faktörü, yeni bir malzeme grubu “Östemperlenmiş Dökme Demir (ADI)” ve göbek yuvası ile birlikte şaft kesiti (DIN 743 ile uyumlu). Tüm malzeme özellikleri mevcut standartlara uyarlanmıştır.

FKM kılavuzu bu nedenle son teknoloji ürünüdür.

Helis dişli çark hesabı

 • Özgül kayma
 • Dişli kavramasında kesit grafikleri
 • Dişli formundan dFf ve dFa

Özgül kayma için yeni bir grafik oluşturuldu. Ayrıca, eksen açıları 90° olmayan (Σ ≠ 90°) dişliler için, dişli kavramasının 2B bir grafiği eklenmiştir. Ek olarak, 2D gösterimi artık merkez ekseni düzlemine paralel bölümlerde de yapılabilir.

“dFf ve dFa diş başı ve diş dibi form çaplarını, diş formundan belirle” seçeneği de artık seçilebilir.

Modifikasyonları gruplandırma

 • Farklı modifikasyonları karşılaştırma
 • Ölçüm verilerini modifikasyon olarak girme
 • Aktif / deaktif yapma veya grup seçme

Modifikasyonları tasarlarken ve optimize ederken, genellikle farklı ihtimaller birbiriyle karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalar için verileri yönetmeyi kolaylaştırmak adına, farklı modifikasyonlar KISSsoft’ta gruplandırılabilir – bu şekilde bir grup veya set oluşturan modifikasyonlar, hesaplama sırasında ayrı ayrı seçilebilirler.

Bu sayede, en iyi modifikasyon setini seçmek için örneğin, kontak analizinden elde edilen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılabilir.

Grup içerisindeki modifikasyonlar, boyutlandırma işlemlerinden alınabilir, doğrudan kullanıcı tarafından girilebilir veya ölçüm verilerinden üretilebilir.

Üretilebilirlik değerlendirmesi

 • Honlama ve “power skiving” için üretilebilirlik ve çarpışma kontrolü

KISSsoft’ta, power skiving gibi işlemler için dişlilerin üretilebilirliğine karar verebilirsiniz. Çarpışma kontrolü, takımın çalışma alanı koşullarına uyarlanmasını ve hiçbir yere çarpmamasını sağlar. Power skiving’e ek olarak, artık honlama işlemi için de bu seçenek eklenmiştir.

Ayrıca, power skiving için üretilebilirlik hesaplamasına arayüz olarak bir dosya yazılabilir ki bu daha sonra Gleason’un özel programı “Power Skiving” ile açılabilir ve ayrıca analiz edilebilir.

İçe aktarma seçeneği

 • Silindirik dişliler için ölçüm noktalarının içe aktarılması

GAMA’dan alınan CMM verileri artık doğrudan KISSsoft’a aktarılabilir ve topolojik değişiklikler için KISSsoft’un kullandığı formata dönüştürülebilir. Kullanıcı daha sonra imalat hatalarının, aktarım hatası veya temas gerilimi gibi dişli özellikleri üzerindeki etkisini inceleyebilir.

Bu işlev, üretimden gelen sapmalar dahil olmak üzere dişli tasarımını optimize etmek için “kapalı döngü” konseptinin önemli bir parçasıdır. Ölçüm verileri, herhangi bir iyileştirici önlemin hızlı bir şekilde araştırılabilmesi ve uygulanabilmesi için hesaplama yazılımıyla bağlantılıdır.

Reliability / Güvenilirlik

 • Bir bakışta sistem güvenilirliği
 • AGMA 6006-B20 eklendi

KISSsys’de, bir sistemin güvenilirliğini hesaplamak ve bir grafikte görüntülemek mümkündür. Elbette, tek tek dişlilerin, millerin ve rulmanların güvenilirliği de görüntülenebilir.

Bertsche ve VDMA 23904 yöntemlerine ek olarak, AGMA 6006-B20’ye göre hesaplama da artık KISSsoft ve KISSsys’de mümkün.

Mukavemet hesapları

 • Rainflow matris diyagramları
 • Asimetrik dişliler için SO 6336:2019
 • Scuffing emniyetini hesaplama

Pozitif ve negatif değerli tork eğrilerinde alternatif tork bileşenlerini hesaba katmak için, alternatif eğilme faktörlerini de (YM) içeren bir yük spektrumu belirleme adına “Rainflow” yöntemi kullanılır. Ayrıntılı raporlara ek olarak, tork-hız aralığındaki frekans dağılımı ve tork eğrisi grafikleri de artık mevcuttur.

DNV-GL-0036’ya göre hesaplamada artık Scuffing emniyeti de hesaplanabilir.

Beta test sürümünü denemek isterseniz;

kisssoft@onplus.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Dişli Makinaları

Minyatür çaplardan süper büyük çaplara değişen boyutlardaki dişliler için NDG yöntemi ile dişli ölçüm tezgahı

Yayın tarihi:

on

By

Geleneksel özel dişli ölçüm makineleri, neredeyse istisnasız olarak, ilgili diş profilini iki eksenli kontrol yöntemiyle ölçmektedirler: Prob, dişlinin kendi ekseni etrafında dönüş açısı θ (teta) ile dönme eksenine dik olacak şekilde sadece X ekseni boyunca senkronize hareket etmektedir (Şekiller 1—2). Bu, evolvent diş profili oluşturma prensibine dayanan geleneksel yöntem, oldukça basittir ve anlaşılması kolaydır.

Ancak, azdırma tezgahındaki kesme pozisyonları, fellow çakısı,raspa çakısı, dişli taşlama ve diğer takımlar, dişlinin merkezine yakındır ve bu kesme pozisyonları, geleneksel diş profili ölçüm konumlarından oldukça farklıdır. Azdırma tezgahında, azdırma çakısının diş kesme pozisyonu, dişli boşluğu ile senkronize şekilde dönerken kavrama doğrusu boyunca da hareket etmektedir (Şekil 3).

Yazının devamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Devamını oku

Dişli Makinaları

“Makine sektörüne kalkan olmak sivil savunma meselesidir”

Yayın tarihi:

on

By

Makine sanayiinde faaliyet gösteren firmalar, Covid-19 salgınına karşı kamu sağlığını korumaya ve sosyal yaşamı aksatabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemler almayı sürdürüyor. Sektörü üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilmek için salgın sürecinde ekonomik kalkan altına alınmayı talep ediyor. 

Olağanüstü zamanlarda fedakârlık etmesi gereken sektörlerin başında makine imalatçılarının geldiğini ve sektörün bakım onarım ve satış sonrası hizmetler için ilave risk ve büyük maliyetlere katlandığına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: “Makine imalat sanayiinde her ölçekten firmanın mali yapısında ciddi kırılganlık yaşanıyor. Sektörümüzde istihdamın ve üretimin sürdürülebilirliğini tehdit altında görüyoruz. Makine imalat sanayiinin afet zamanlarında olabildiğince sağlıklı bir şekilde üretim ve hizmet içinde kalması, yöneticileri ve personelinin işinin başında olması gerekiyor. Otomotiv, demir-çelik, metal, tekstil-konfeksiyon, mobilya, inşaat, madencilik ve mutfak imalatı sektörleri gibi makine sanayii de kalkan altına alınmalı; muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin ertelenmesi gibi geniş önlemler bu sektörü de kapsamalıdır. Bu talebimiz kamunun eş zamanlı stratejik planlarının gereği olarak değerlendirilmelidir. Bu zorlu süreci dayanışma içinde hep birlikte atlattığımızda ülke ekonomisinin yeniden güçlenmesinde makine sektörü rekabetçiliği ve ihracat gücüyle yine büyük rol üstlenecektir. Makine sektörüne kalkan olmak tam anlamıyla bir sivil savunma meselesidir.”  

“Afet durumlarında en kritik konu makinelerin performansıdır”

Altyapı hizmetlerinin aksamaması ve ekonominin bütünlüğü ile değer zincirlerini korumak bakımından salgın sürecinde makine sektörüne mutlak hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirten Karavelioğlu şunları söyledi: “Makine imalatı, bakımı ve onarımı afet durumlarında en kritik alanlardandır. Eğer bu sektör hasar görürse, teknolojisi ve özel yetiştirilmiş kıymetli personeli kolayca yerine konulamaz. Bu durum Türkiye sanayiinin endüstriyel birikimine de zarar verir. Yedi çeyrektir yüzde 65 kapasite ile çalışmak zorunda kalan ve ağırlığını ihracata vermiş bulunan makine imalat sanayii, ana pazarlarının karantina altına girmiş olması nedeniyle normalinden çok daha kırılgan bir haldedir. Ağırlıkla KOBİ yapısında olan makine imalatçılarının likiditesini koruması ve nitelikli personelini sektör içinde tutabilmesi için acil önlemler alınmalı, tüm makine imalatçıları başta pirim, vergi, muhtasar gibi vecibelerinin acilen ertelenmesi olmak üzere kamu tarafından atılacak her türlü adımdan firma ölçeği gözetmeksizin yararlandırılmalıdır.”

Küresel makine ticaretinde önemli daralma yaşandığını ve bu sürecin Türkiye’nin makinecilerini de hızla etkileyeceğini belirten Karavelioğlu, “İhracatımızın yüzde 40’tan fazlasını gerçekleştirdiğimiz ilk beş pazarımızda virüsün hasarı çok yüksek seyrediyor.  Almanya ve İtalya’ya ihracatımızın yüzde 10 kadar, İngiltere ve Fransa’ya ihracatımızın yüzde 8’e kadar azalacak olması iyimser tahminimizdir. ABD’nin durumunu kestirmek için henüz erken. Virüsün etkisi senenin ilk yarısında kontrol altına alınabilirse makine alt gruplarının ihracatındaki daralmalar yüzde 5-15 aralığında tutulabilir. İhracatımızın ilk çeyrekteki yatay seyri yanıltıcı olmamalı, Ocak ayında yüzde 18 oranında meydana gelen ithalat artışı da gözümüzden kaçmamalı. Bu yüksek artış, ülkemizde uluslararası teknolojik rekabete dair yeni trendin çok iyi anlaşılmadığını gösteriyor.” dedi.

Devamını oku

Dişli Makinaları

Tasarım sürecinden bitmiş ürüne: Gleason EMO 2019 standında

Yayın tarihi:

on

By

Bu yılki EMO fuarında Gleason silindirik ve konik dişliler için yeni tasarım, üretim ve ölçme teknolojilerini geniş bir yelpazede sergileyecek. Fuarda öne çıkan ürünler arasında dünyada ilk entegre çakı bileme üniteli Power Skiving tezgahı, yeni Pah Kırmalı Azdırma (Chamfer Hobbing) teknolojisi, Kapalı Döngü sistemle dişlilerde finiş operasyonları, yeni Dişli Honlama tezgahları ve son sürüm KISSsoft Dişli Kutusu Tasarım Yazılımı bulunmaktadır.

KISSsoft ile Dişli Tasarımı ve Şanzıman Simülasyonu

Pazar lideri olarak KISSsoft 2019 sürümünde çok sayıda yeni özellik barındıracak: Sistem düzeyinde konsept tasarım yapmayı sağlayan yeni “KISSdesignTM” programlar arasında yer alıyor. Ayrıca SKF ve KISSsoft işbirliğiyle dişli geliştirme sürecini basitleştirmek için yeni bir arayüz tasarladı. Bu arayüz mühendislerin SKF bulut veritabanına direkt bağlantıyla son rulman verilerini kullanarak hesaplama yapmalarını sağlayacak. Power Skiving prosesiyle üretilebilirlik artık KISSsoft’da değerlendirilebilecek. İş parçası ve kesici takım verilerine ait özel bir rapor oluşturduktan sonra, bu rapor gerektiğinde Gleason’a aktarılabilecek ve tasarımcı ile takım tedarikçisi arasında veri alışverişini çok daha kolay ve daha az hataya açık hale getirecek.

GEMS® ve KISSsoft arasındaki arayüz, iki yazılım paketi arasında dişli ve sistem bilgisi alışverişini sağlıyor. Bu, kullanıcının tasarım ve üretim yazılımı arasında bir Kapalı Döngü Sistem ile her tür spiral ve hipoid konik dişliyi gerçekçi bir şekilde değerlendirmesini ve optimize etmesini sağlayacak.

Genesis® Dişli Azdırma Tezgahları ailesinin en sonuncu üyesi, en yeni teknolojiyi yeni geliştirilen Pah Kırmalı Azdırma ile birleştirerek, takım başına maliyeti en aza indirirken, müşteri ihtiyaçlarına göre hassas pahlar üretiyor. Gleason ayrıca manuel veri girişini azaltacak ve giriş hatalarını en aza indirecek, takım ömrünün sonuna kadar takım bilgilerininin her yönünü tedarikçiden tezgaha ve bilemeye kadar izleyen takım ve tezgah iş akışlarının kesintisiz entegrasyonunu canlı olarak gösterecek.

Dünyada ilk: Entegre Takım Bilemeli Power Skiving

300PS Power Skiving Tezgahı, silindirik iç ve dış dişlilerin ısıl işlem öncesi veya sonrası işlenmesi için çok uygundur. 300PS artık EMO fuarında tanıtılacak yepyeni bir özelliğe sahip: Düz ve helisel kesici takımlar için entegre takım bileme, sürekli takım değiştirmeye gerek kalmadan yüksek kalitede dişli üretimi yapılmasını sağlarken, takım maliyetini ve envanterini de büyük ölçüde azaltır. 300PS Kapalı Döngü Sisteme de hazırdır: Sorunsuz veri aktarımı ve otomatik düzeltmeler için Gleason GMS® Dişli Ölçüm Sistemleriyle doğrudan bağlantı kurabilir.

Genesis 260GX Dişli Taşlama Tezgahı ile kapalı döngü, yüksek hassasiyet ve mükemmel yüzey kalitesi 

GX Serisi Dişli Taşlama Tezgahları, yüksek verimli, yüksek kaliteli ortamlardaki müşteriler için idealdir; maksimum verimi minimum atıl zaman ve kurulum süreleriyle birleştirir. GX serisi, twist kontrolü ve pürüssüz ve parlak taşlaması, entegre otomasyon ve yazılım yönlendirmeli takım ayarlaması gibi özelliklerle dişli finiş işlemlerini yeni bir seviyeye taşımaktadır. Tezgah Kapalı Döngü Sisteme hazır olarak gelir: Hızlı, güvenilir, otomatik veri aktarımı ve düzeltmeleri için doğrudan Lazer Teknolojili Gleason GRSL Dişli Yuvarlanma Test Sistemiyle doğrudan bağlantı kurabilir.

260HMS Dişli Honlama Tezgahı ile Kombine Honlama ve Süper Finiş 

Daha önce Faessler dişli honlama tezgahları, geniş bir yelpazedeki dişli sert finiş uygulamaları için evrensel bir çözüm olan 260HMS Dişli Honlama Tezgahı da dahil olmak üzere, artık Gleason ailesinin bir parçası olmuştur. Kombine Honlama özelliği, iki senkronize dişlinin – tipik eDrive güç aktarımındaki kademeli pinyonlar veya bir mil üzerindeki iki dişlinin – tek bir kurulumda istikamet ve profil modifikasyonu olsun veya olmasın honlanmasını sağlar. Kombine Honlama, aynı zamanda mükemmel yüzey kalitesini elde etmek için tek bir kurulumda farklı aşındırıcıların gücünü birleştirerek dişlilerin Süper Finişi için de kullanılabilir. 260HMS ile Gleason, takımlama ve tamamen entegre otomasyon dahil olmak üzere son derece ekonomik, kaliteli bir sert son işlem sistemi sağlar.

 

300GMSL Multi-Sensor Teknolojisi ile dişli gürültüsü tespiti ve analizi

En yeni 300GMSL Dişli Ölçüm Sistemi; silindirik ve konik dişliler için standart problu ölçme yöntemlerini diş yanak formunun temassız lazer taramasının gücü ile birleştiriyor. Lazer taraması ve ilgili 3D grafiklerin CAD arayüzü ile entegrasyonu; bu tezgah platformu için hem işlevselliği hem de uygulama alanını önemli ölçüde genişletmekte ve eksiksiz dişli analizi ve geliştirme için ideal kılmaktadır. Proses değişkenlerinin daha eksiksiz bir analizine ulaşmak; yüksek çözünürlüklü topografik yüzey haritalama özelliği ile çok daha kolay hale gelir. Dişli gürültüsünün tespiti ve analizi için yeni bir aparat seti 300GMSL’yi günümüzün eDrive şanzımanlarında bu kritik faktörü ele almak için ideal bir çözüm haline getirmektedir. 300GMSL Gleason sert işlem tezgahlarıyla entegre çalışmak için Kapalı Döngü Sisteme hazırdır.

Lazer Teknolojili GRSL Çift Yanak Dişli Yuvarlanma Test Sistemi ile 100% dişli kontrolü 

Lazer Teknolojisine sahip yeni GRSL Dişli Yuvarlanma Test Sistemi; dişli ölçümünde devrim yaratmakta ve yüksek hız; yüksek üretim hacimli testlerin gerekli olduğu yerlerde verimlilik için yeni bir standart belirlemektedir. Bu kompakt dişli kontrol ünitesi hem çift yanak yuvarlanma testi hem de tüm dişlerde birkaç saniye içerisinde analitik indeks ve evolvent ölçüm yapılmasını sağlar. GRSL; tek başına veya tamamen entegre otomatik bir çözüm olarak kullanılabilir. Gerçek zamanlı analitik ve proses eğilim analizi üretim sırasında açıkça görülür ve Gleason tezgahlarında otomatik Kapalı Döngü düzeltmelerine izin verir. Kullanıcılar ayrıca parçaları kusurlarına göre de sıralayabilirler; böylece yeniden işleme alınacak veya hurda dişliler karakteristik olarak izlenir.

Yeni Fikstür Çözümleri 

Gleason iki yeni fikstür ürünü sunacak: Yeni nesil genişleyen ve daralan Hidrolik Üretim Malafaları; her tür silindirik dişlilere ve bazı konik dişlilere yönelik delikten ve dış çaptan bağlama uygulamaları için birçok avantaj sunar. Yeni Modüler Standart Parça Tutucular; Gleason’ın en son hızlı değiştirilebilir parça tutucu çözümlerinin performans avantajlarını standart; değiştirilebilir modüler sisteme taşır. Çapı 18 ila 100 mm arasında değişen silindirik dişli delik çapları için mevcuttur ve her türlü Gleason ve diğer dişli tezgahı üreticisinin makinelerine kolayca uygulanabilir.

Arttırılmış Performans için Gleason Elmas Bileme Takımları

Gleason elmas bileme takımları; farklı üreticilerin tezgahlarında da performansı arttırır. Bu elmas kaplamalı takımlar; takım ömrünü uzatmak ve en yüksek hassasiyeti sağlamak için birçok kez tekrar kaplanabilir. Elmas kaplama teknolojisinde 30’dan fazla yıllık deneyime sahip Gleason, parlak yüzeyler veya asimetrik dişliler için çözümler de dahil olmak üzere pazardaki her dişli ile ilgili bileme çözümünü sunabilir. Takımlar, 4.0 takım yönetimi ortamlarına entegre etmek için RFID; barkod veya QR teknolojisi ile donatılabilir.

Yenilikçi servis hizmetleri

Gleason, aşağıdakiler de dahil olmak üzere servis konusunda bir dizi yeni hizmet sunuyor: Gleason SPN Programı (Safety-Productivity-Networking: Güvenlik-Verimlilik-Ağ İletişimi); eski Siemens 840D pl’nin ve birçok Gleason Ölçüm Tezgah modellerinin yeniden kontrolüne alternatif olan basit ve ekonomik bir saha hizmetidir. SPN Upgrade ile; tezgah sahipleri güncellenmiş virüs ve bilgisayar korsanı korumasıyla sistem güvenliğini yeniden kazanır; yedek parça kullanılabilirliğini güvence altına alır ve kontrolün işlevlerini eski özelliklerinin ötesine genişletir. Gleason Fingerprint; tezgah sorunlarını tanılar ve kurulumun aksama süresini potansiyel olarak önler. Fuarda Gleason; bulut ve kullanıcı bilgisayarındaki uygulamalar aracılığıyla çeşitli müşteri gereksinimlerini karşılayan kabiliyetlerini de sergileyecek.

Takımdan Makineye iletişim; takım yönetimini akıllı hale getirir; manuel veri girişini azaltır ve giriş hatalarını en aza indirir. Takım ömrünün sonuna kadar takım bilgilerinin her yönünü tedarikçiden makineye ve bilemeye takip eden veri ve yöntemler sağlar. Yeni Gleason Academy platformu; teorik eğitim sınıfları ve öğretici stilde operatör eğitimi de dahil olmak üzere sürekli olarak büyümektedir. Eğitmenlerimiz size seyahat etmeden eğitim almanın; ilgili masraf ve zaman kaybı olmaksızın ne kadar kolay olduğunu göstereceklerdir.

Devamını oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com