Connect with us

Dişliler

Sistem hesaplamasının avantajları – Bir dökümhane vinci dişli kutusu uygulaması

Yayın tarihi:

on

Tasarım ve uygulamaya bağlı olarak, dişli kutuları oldukça karmaşık sistemlerdir. İş güvenliği açısından kritik çalışma koşullarında tüm komponent ve parçaların güvenilirlik ve emniyet açısından hesaplanmasına özellikle dikkat edilir. 

Bu aralar dişli kutusu tasarımında ve hesaplamasında genelde otomotiv dişli kutuları örnekleri daha fazla yer almaktadır. Bu yazımızda farklılık yaparak bir dökümhanede sıvı metal potalarının taşınmasında kullanılan bir vincin dişli kutusu örneği için; eAssistant/TBK ve SystemManager ile sistem uygulaması ile bileşenlerin ilgili modüllerle tek tek hesaplanması karşılaştırılmaktadır.

SystemManager; standart TBK/eAssistant yazılımlarındaki miller, rulman yataklar, dişliler vb. tek tek hesaplama modüllerinin komple dişli kutuları ve diğer çok milli konstrüksiyonların hesaplanması için genişletilmiş bir sistem çözümüdür. eAssistant web tabanlı, TBK ise bunun masaüstü offline versiyonu olan bir yazılımıdır. Şekil 1’de ağır hizmet kaldırma sistemindeki silindirik dişliler ve planet mekanizmasından oluşan bir dişli kutusu görülmektedir.

Şekil 1: Ağır hizmet vinci dişli kutusu 3B-modeli

Burada SystemManager yardımıyla tüm konstrüksiyonun bir sistem olarak hesaplanması ile eAssistant veya TBK modülleri kullanılarak tek tek hesaplanmasını karşılaştıracağız. Prensip olarak aşağıdaki hesaplama kapsamı söz konusudur:

Modüllerle tek tek hesaplamalar Sistem hesaplaması

 • Mil, dişli, rulman geometrisi • Mil, dişli, rulman geometrisi
 • Kuvvet ve dönme yönlerinin tanımı • Güç akışının ve dış yükün tanımı
 • Her yapı elemanı için yük hesabı • Yapı elemanlarının konumlandırılması  
 • 3B sistem tanımı üzerinden kontrol imkanı

Şekil 2: Koaksiyel mil sistemi (giriş ve çıkış mili aynı dönme ekseni üzerinde) olarak planet kademesi

Planet kademesi, sistem hesaplamasında koaksiyel mil sistemi (Şekil 2) olarak tasarlandı. Burada planet taşıyıcısı başlangıçta basit bir dönel simetrik bileşen olarak modellenmiştir. Daha ayrıntılı hesaplama gerekirse, CAD çalışmasına 3B elastik bileşen (FEM ağ modeli) olarak da girilebilir veya parametrik olarak kurulabilir (Şekil 3).

Şekil 3: Planet mekanizmasının 3B-modeli

Millerin birbirlerine göre konumlandırılması ya konum verilerinin girilmesi ve dişli hesaplamasına aktarılmasıyla ya da konumlandırma kuralları vasıtasıyla, yani dişli verilerine göre konumların tanımlanması ile yapılabilir. Bu örnekte ikinci yöntem tercih edilmiştir.

Ayrıca mil devir sayıları ve döndürme momentleri için sınır koşulları da gereklidir. İki giriş devir sayısı n1, n2 ve dört (2 giriş ve 2 çıkış) döndürme momenti Tin1, Tin2, Tout1, Tout2 bilinmektedir. Sistem iki giriş reaksiyon torkunu Treac1, Treac2 hesaplar (Şekil 4).

Şekil 4: İki giriş devir sayısı ve dört döndürme momenti

Yük spektrumu hesaplama seçeneği kullanılarak, birçok yük durumu aynı anda hesaplanabilir (4 ve 2 motorlu işletme için). Ayrıca her bir yük durumu için herhangi bir frekans tanımlanmamış olsa bile, hesaplama “yük spektrumu” dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. Daha sonra da münferit elemanların sonuçları görülebilir (Şekil 5).

Şekil 5: Yük spektrumu hesabı

Şimdi, komponentlerin tek tek hesaplanması ile genel sistem üzerinden hesaplama arasındaki iş yükünü karşılaştırırsak; tek tek hesaplamada 14 rulman, 12 mil ve 12 dişli çark için toplam 38 hesaplama dosyası oluşacaktır. Her yükleme durumu için 38 hesaplama dosyasının tümü uygun şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Sistem hesaplamasında ise, dört döndürme momenti ve iki devir sayısı bir dosya içinde ele alınacak ve sadece yük spektrumundaki yük durumları arasında geçişlerde değiştirilecektir.

Tek bir hesaplama dosyası başına beş dakikalık süre gerekirse toplamda 190 dakikalık bir süreye ihtiyaç duyulacaktır, yani bir yük durumu için yaklaşık 3 saat. Sistem hesaplamasında bu sadece yaklaşık 10 ila 20 saniye sürer. Tek tek hesaplamada her üç yük durumu da dikkate alınırsa teorik olarak dokuz saatlik bir süre gerekecek olmasına rağmen, gerçekte bu yük durumu başına yaklaşık altı ila dokuz saattir. Bu nedenle, her üç yük durumu için gerekli süre yaklaşık 22,5 saattir. Sistem hesaplaması bir gün hesap yapmak yerine sadece 0,5 ila 1 dakika sürer.

Bir diğer konu da, bazen bireysel hesaplamalar ile sistem hesaplaması arasında farklı sonuçlar elde edilmesidir. Başka bir deyişle, tek tek hesaplamalarda ara millerin devir sayısı yönlerindeki bazı hatalarla karşılaşılmakta ve bu da rulman ömrü üzerinde küçük etkilere neden olabilmektedir. Ayrıca aşırı yataklanmış (2 yerden fazla yataklanma durumu) bir tahrik milinde statik yatak emniyeti % 13, mil faturalarında yorulma mukavemetinde % 26 fark bulunabiliyor. Bunun nedeni rijit ve elastik rulmanlar arasındaki farktır ve SystemManager‘in otomatik olarak doğrusal olmayan rulman rijitliğini hesapladığıdır. Bu etki, eAssistant/TBK modülü ile yapılan tek tek hesaplamada dikkate alınmamaktadır, başka bir deyişle burada hesaplama katı, yani sonsuz rijit rulman kabulü ile yapılmaktadır.

Sistem hesaplamasının avantajları

Bir kaldırma vinci dişli kutusu örneği üzerinde; tek tek yapılan hesaplama ile sistem hesaplaması arasında yapılan karşılaştırmalarda, bir sistem hesaplamasının avantajları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Proje geliştirme sürelerinde çok önemli düşüşler.
 • Proje öncesi planlama ve teklif aşamasında, daha sonra ayrıntılı optimizasyona kadar kullanılabilecek bir sistem hesaplaması.
 • Tüm geometri bilgileri bir dosyada saklanır. Bu netliği artırır ve hataları önler.
 • Devir sayıları ve döndürme momentleri sadece giriş ve çıkış mili için tanımlanır, diğerleri hesaplanır. Zaman kazanmanın yanı sıra, bu bir hata kaynağını ortadan kaldırır.
 • Arakesit büyüklüklerini bir hesaplamadan ikinci bir hesaplamaya aktarmak gerekli değildir.
 • Tek bir hesaplamada miller, dişliler ve rulmanlar için mukavemet hesabı yapılabilir.
 • Tüm sistemdeki sonuçlara genel bakış; kritik elemanlar hızlı bir şekilde tanımlanabilir.
 • 3B-grafik olarak genel görünüş, girilen verilerin doğru olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol etme imkanı sağlar.

eAssistant/TBK ve SystemManager birlikte arka planda doğrusal olmayan bağlantı elemanlarına (dişli çarklar) sahip gerçek bir çok milli FEM sistemi olduğundan; bu uygulamalar genel sistemin doğal frekanslarının hesaplanması veya dişli yanaklarındaki modifikasyonları vb. genişletilmiş hesaplamalar ve detaylı optimazasyonları yapma imkanı sunar.  

Uzman ellerden size

Merkezi Almanya Braunschweig’da bulunan GWJ Technology GmbH, makina üretiminde hesaplama ve yazılım geliştirmede uzun yıllara dayanan deneyimlere sahiptir. 

Tüm yazılımlarımız kapsamlı uzmanlık bilgisi ve yüksek kalite düzeyinin bütünleştiği ürünlerdir.

İhtiyaç halinde şirketimiz size mühendislik hizmetleri veya eğitim programlarıyla uzmanlık bilgileri de sunmaktadır.

Pratik ve yetenekli üçlü olarak nitelendirilen “eAssistant/TBK+SystemManager+CAD Arayüz” yazılım paket veya modülleri; Türkiye ekonomisinin küçüldüğü ve bir de Covit-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın ağırlık kazandığı dönemde satın almak yerine 1-3-6-12 aylık sürelerle kiralanabilmekte ve ayrıca bakım sözleşmesi ve ücretlerine de gerek kalmamaktadır.

Bu uygulamanın; makine üretimi sektöründeki, özellikle ihracata yönelik tasarım ve üretim yapan işletmelerin ihtiyaçlarını ertelemeden gerçekleştirebilecekleri bir fırsat olacağını düşünüyoruz.

Türkiye Temsilcisi – KAPEM Endüstriyel Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti.-İstanbul

Dr. Müh. Ender Önöz

Tel: 0216-225 84 58 ; 0216-465 16 77 ; GSM: 0532-311 48 59

www.kapem.com; info@kapem.com

Dişliler

eAssistant – Web tabanlı makina elemanları hesaplama yazılımı

Yayın tarihi:

on

eAssistant – Hesaplamanın akıllı yolu!

       

eAssistant makina üretimi sektöründe ihtiyaç duyulan hesaplamaları web üzerinden yapabilen bir yazılım paketidir. eAssistant ile aşağıdaki makina elemanları; 

 • Miller
 • Yataklar
 • Dişli çarklar
 • Konik dişliler
 • Mil-Göbek bağlantıları
 • Civatalar
 • Yaylar, vb.

hızlı, basit ve profesyonel bir şekilde hesaplanabilir, kontrol ve optimize edilebilir. eAssistant web üzerinden gerçek çözümler bulmanın avantajı ile standart bir yazılımın  sağladığı her özelliği fazlasıyla sunar.

eAssistant – CAD-PlugIns arakesit yazılımları

Hesaplama ve tasarımı bir arada etkin bir şekilde yapabilmek için 2D DXF dişli formu çıktısı yanında, çeşitli CAD sistemleri için güçlü 3D CAD ile bütünleşik arakesit modülleri sunulmaktadır. Bu sayede 3D-CAD-Modelleri bir tıklama ile CAD içinde doğrudan oluşturulabilir.

Ne kadar kullanırsanız o kadar ödersiniz!

Bu yazılımı ister ara sıra, ister sürekli kullanın, her iki durum için de size özel bir çözümümüz hep vardır, değişken maliyet yapısı ile siz hep karlı çıkarsınız…

 • Yatırım maliyeti yok, bakım maliyeti yok veya sabit masraflar yok.
 • Örnek olarak; 100 saatlik bir paket için online hesaplama maliyeti 32 Cent/dakika civarındadır.

eAssistant yazılımı ile

 • Programı bilgisayarınıza yüklemeden hemen çalışmaya başlayabilirsiniz
 • Dünya’nın her yerinde günün her saatinde güncel sürümle çalışırsınız
 • DIN, ISO, VDI gibi kabul görmüş hesaplama yöntemlerinden yararlanırsınız
 • zaman kazanırsınız

eAssistant yazılımı size neler sunar?

 • Rahat ve pratiğe yönelik hesaplamalar
 • Kolay ve sezgisel kullanım
 • Çeşitli boyutlandırma fonksiyonları
 • Redo/Undo işlevi
 • Otomatik olarak yeniden hesaplama
 • Hesaplamaları açmak, yönetmek ve kaydetmek için web ortamında proje yönetimi

 • Tüm gerekli verileri içeren HTML ve PDF formatında protokollar
 • Sizin için her zaman anlaşılabilir hesaplamaya dayalı ayrıntılı sonuçlar
 • Malzeme ve geometri veri bankasından seçilebilecek çok sayıda standart değerler
 • Sonuçların grafik gösterimi
 • Yazılım dil seçeneği: İngilizce veya Almanca
 • SystemManager ile tüm sistemi bütünleşik olarak hesaplama imkanı

eAssistant yazılımı GWJ tarafından geliştirilen web tabanlı hesaplama uygulaması olarak pazardaki liderliğini sürdürmekte olup uzun yıllardan beri çeşitli sektörlerde Dünya çapındaki birçok tanınmış firmada başarı ile kullanılmaktadır.

Uzman ellerden size

Merkezi Almanya‘nın Braunschweig kentinde bulunan GWJ Technology, makina üretiminde hesaplama ve yazılım geliştirmede uzun yıllara dayanan deneyimlere sahiptir. eAssistant kapsamlı uzmanlık bilgisi ve yüksek kalite düzeyinin bütünleştiği bir üründür.

İhtiyaç halinde şirketimiz size mühendislik hizmetleri veya eğitim programlarıyla uzmanlık bilgileri de sunmaktadır.

Bizimle irtibata geçin!

Daha kapsamlı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Türkiye Temsilcisi – KAPEM Endüstriyel Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti.-İstanbul

Dr. Müh. Ender Önöz

Tel: 0216-225 84 58 ; 0216-465 16 77 ; GSM: 0532-311 48 59

www.kapem.com; info@kapem.com

Devamını oku

Dişliler

EUROTRANS, Dişli Eğitim Haftası düzenliyor

Yayın tarihi:

on

EUROTRANS Avrupa Güç Aktarım Birliği, 160.000’den fazla çalışanı ve sektörümüzde faaliyet gösteren 600 şirketi ile sektörün eğilimlerini desteklemekte ve Avrupa güç aktarım endüstrisini temsil etmektedir. Avrupa dişli ve yürütme sanayisi bu alanda dünya geneline öncülük etmektedir. Organizasyon olarak bu liderliği dinamik bir araştırma ve teknolojik ortamla pekiştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. EUROTRANS, bu vizyon doğrultusunda, çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde alanında uzman çalışanlar ve akademisyenler ile birlikte geniş çaplı eğitimler ve seminerler sunmaktadır.

Küresel bağlamda bu senenin zor ve karmaşık bir sene olmasına rağmen, 2020 yılı için yeni bir eğitim programını duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Alanında uzman eğitmenlerin ve çalışanların katılımıyla dişli haftası online olarak gerçekleştirilecektir ve dişliler ile ilgili çeşitli konular üzerinde durulacaktır. FVA Software & Service ile iş birliği yapılarak düzenlenecek bu eğitim, 21 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.

1. Hafta – Eğitmen: Dr. Christian Wirth,MAHLE ZG Transmissions GmbH

24.11.2020: Düz Dişlilerin Geometrik Temelleri
25.11.2020: Konik ve Hipoid Dişlilerin Temelleri
26.11.2020: Planet Dişlilerin Temelleri

2. Hafta – Eğitmen: Dr. Ferdinand Wikidal, GearConsult

01.12.2020: Standardlara Dayalı Yük Taşıma Kapastesi Değerleri
02.12.2020: Bölgesel Yöntemlere Dayalı Dişli Tasarımı
03.12.2020: Dişli Değerleri Yöntemlerinin Uygulaması

3. Hafta – Eğitmen: Dr. Klaus Michaelis, Makine Elemanları Enstitüsü, Münih Teknik Üniversitesi, “Dişli Araştırma Merkezi” (FZG)

08.12.2020: Dişli Malzemelerinin En Faydalı Şekilde Kullanımı
09.12.2020: Dişli Hasarlarını Güvenli Şekilde Önlemek için Temel Değer Uygulamalrı
10.12.2020: Dişli Yağlamasının Uygulamalı Deneyleri

Tüm eğitimler 15:00-16:30 saatleri arasında planlanmıştır.

Devamını oku

Dişliler

Sistem hesaplama yazılımı “SystemManager” yeni özellikleriyle birlikte artık Türkçe

Yayın tarihi:

on

Merkezi Almanya Braunschweig’da bulunan hesaplama yazılımları uzmanı GWJ Technology GmbH, yazılım ürünlerindeki yeni özelliklere ve iyileştirmelere devam ediyor. Sistem hesaplama yazılımının son sürümünde 07/2020; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Korece, Çince ve Japonca dil seçeneklerine Türkçe de ilave edildi.

SystemManager ile makine elemanlarından oluşan

 • Dişlilerle bağlantılı çok milli
 • Çok kademeli silindirik dişliler için eş eksenli miller ve paralel eksenli milli
 • Planet dişli mekanizmaları için eş merkezli milli
 • Konik dişliler için (ve silindirik ve planet dişli mekanizmalarıyla birlikte) dik milli

sistemler hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Bu sayede ürün geliştirme sürelerinde önemli kısalmalar elde edilebilir, ön projelendirme ve teklif aşamalarından, sonraki optimizasyon detayına kadar kullanılabilecek bir sistem hesaplanabilir.

Sistemi oluşturan makine elemanları, örneğin miller veya dişliler arka planda GWJ hesaplama yazılımları “eAssistant” veya “TBK” ile bağlantılı durumdadır. Böylece makine elemanlarının birbirleriyle bağlantısı ve yönetimi için bir hesaplama ortamı yanında, gerçek bir sistem hesaplaması, yani doğrusal olmayan sonlu elemanlarla çalışılabilen çok milli ve dişli sistemleri FE hesaplaması da söz konusudur.

Yazılımda yapılan son güncelleme ile bazı yeni özellikler ve dolayısıyla daha kolay ve rahat hesaplama imkânı getiriliyor. Kullanıcılar artık az sayıda veri girişi ile bir düğmeye basarak çok kademeli silindirik dişli kutusu veya planet dişli kademeleri önerileri elde edebilir.  Silindirik dişli kutularında veri girişi, örneğin istenen kademe sayısı, toplam çevrim oranı, tahrik momenti ve devir sayısı olabilir. Her dişli kademesi için tek bir tıklama ile mil çapı ve dişli boyutları önerisi elde edilebilir ve otomatik olarak bir sistem kurulabilir. Mil geometrisi daha sonra daha da iyileştirilebilir. Kullanıcı böylece çok kademeli bir silindirik dişli kutusunun ve benzer şekilde basit bir planet mekanizması kademesinin ilk taslağını hızlı bir şekilde elde edebilir, ayrıca sistem oluştururken ilaveten zaman da kazanılabilir.

Rulman yataklar konusunda Schaeffler ve SKF’nin rulman verileri (katalog verileri) de güncellendi. Buna HQW Precision GmbH, The Barden Corporation (UK) Limited ve CSC veriler de eklendi. Bu kısmi veri tabanları şifrelenmiş olup ayrıca rulman iç geometrisini de içerir. Rulmanların iç geometrilerini de kapsayan diğer şifreli veri tabanları GMN ve IBC üreticilerinden de doğrudan temin edilebilir.

Son güncelleme ile konik dişlilerin diş profilleriyle birlikte artık 3B olarak görüntülenmesi de mümkündür. Ayrıca Klingelnberg firmasının KIMoS (Klingelnberg Integrated Manufacturing of Spiral Bevel Gears) programına bir arayüz de mevcuttur.

Şayet 3B elastik bileşenlerin geometrisi ağ verisi FEM bileşen ağı olarak alınabilirse (Nastran veya FEMAP ağı, STEP olarak değil), bunlar farklı malzemeler (izotropik, ortotropik) olarak atanabilir.

Yüzeydeki gerilmelerin değerlendirilmesi yeni bir özellik olarak eklenmiştir. İstenildiğinde bir 3B elastik bileşen için yüzeydeki gerilme alanları da hesaplanabilir. Köşelerdeki ağ yapısı daha küçük elemanlara ayrılmadığından, buralarda gerilme yığılmaları dikkate alınamaz, yalnızca yük altındaki bileşende oluşan gerilmeler yaklaşık belirlenir. Gerilme diyagramları grafik menüsüne eklenmiştir.

3B elastik bileşenlerde harmonik tepki ayrıca animasyonlu olarak izlenebilir. 3B elastik millerde dengesizlik ve dinamik kuvvetler tanımlanabilir, harmonik tepki sonuçları da yatak destek ve 3B elastik bileşen kuvvetleri olarak elde edilebilir.

Parametre değişimi artık optimizasyon tanımına yönelik kuralların belirlenmesine izin vermektedir. Son yapılan parametre çalışması sonuç eğrisi donmuş durumdaki diyagramlara eklenebilir.

CAD verilerinin sistem SystemManager hesaplama yazılımına aktarımı için yeni bir ön izleme iletişim kutusu oluşturuldu. Bu iletişim kutusu, bir veri dosyası içindeki kullanılabilen bileşen sayısını gösterir ve kalan bileşenleri silmenize ve birleştirmenize olanak tanır. Ağ kalitesini değerlendirmek için bileşen çeşitli ayarlamalarla yeniden yapılandırılabilir. Yalnızca seçilen bileşen elemanlara ayrılır ve içeriye aktarılır. Bileşenleri bütünleştirmek için “birleştir” seçeneği kullanılır ve uygun bir birleştirme toleransı belirlenir. Ağ tamamlandıktan sonra, ağ yapısı hakkında bir fikir vermek için pencerede yüzey düğüm noktaları sayısı gösterilir.

Ayrıca çok milli sistemlerin diğer yazılım çözümleriyle değişimi için kullanılan REXS arayüzü 1.2 sürümüne uygun olarak güncellendi.

Uzman ellerden size

GWJ Technology GmbH, makine mühendisliğinde çeşitli standart hesaplama yazılımlarının yanında teknik satış süreçlerinin optimizasyonu için kullanılabilen CAD verilerine sahip müşteriye özel hesaplama ve görsel ürün/ürün grupları seçim araçlarına da odaklanmaktadır. Bunlar basit makine elemanları için standart yazılımlardan, 5 eksenli CNC işlemleri için gerçek 3B-diş formu geometrilerine yönelik özel dişli yazılımına kadar uzanmaktadır. Amaç, yakın iş birliği içinde ve verimli teknolojileri kullanarak müşterilere yeni rekabet avantajlarını sağlayabilmek için en iyi şekilde destek olmaktır. Uzmanlık, yüksek kalite standartları ve en yüksek müşteri memnuniyeti için mükemmel hizmet, şirket felsefesinin temel taşlarıdır.

İhtiyaç halinde şirketimiz size mühendislik hizmetleri veya eğitim programlarıyla uzmanlık bilgileri de sunmaktadır.

Pratik ve yetenekli üçlü olarak nitelendirilen “eAssistant/TBK+SystemManager+CAD Arayüz” yazılım paket veya modülleri; Türkiye ekonomisinin küçüldüğü ve bir de Covit-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın ağırlık kazandığı dönemde satın almak yerine 1-3-6-12 aylık sürelerle kiralanabilmekte ve ayrıca bakım sözleşmesi ve ücretlerine de gerek kalmamaktadır.

Bu uygulamanın; makine üretimi sektöründeki, özellikle ihracata yönelik tasarım ve üretim yapan işletmelerin ihtiyaçlarını ertelemeden gerçekleştirebilecekleri bir fırsat olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca YouTube kanalımızdaki basit ve anlaşılır video eğitimlerimizi https://www.youtube.com/c/GwjDe42  linklerinden izleyebilirsiniz.

SystemManager hakkında özellikle aşağıdaki eğitim videoları ilginizi çekebilir.

– SystemManager eğitim videosu: 3B-elastik planet taşıyıcısı

https://www.youtube.com/watch?v=YvO0zOs9-0c&t=12s

– SystemManager eğitim videosu: Tek kademeli dişli kutusu ve gövdesi

https://www.youtube.com/watch?v=J9BqJXEquZQ&t=10s

– Eğitim videosu: SystemManager ile iki kademeli bir dişli kutusu yapılandırması

https://www.youtube.com/watch?v=rCTp6uUz9hU&t=2s

– Eğitim videosu: Pimle sabitlenmiş planet dişliler ihtiva eden planet mekanizmaları tasarımı

https://www.youtube.com/watch?v=5YX2lfgiFNM&t=28s

– Eğitim videosu: Rulmanlı mil üzerinde dönen planet dişliler ihtiva eden planet mekanizmaları tasarımı

https://www.youtube.com/watch?v=IlkvPF7EOKo&t=137s

Yazılımlarımıza yönelik sorularınız olursa, ilave bilgiye ihtiyaç duyarsanız ve denemek isterseniz; bir aylık deneme hesabı açmak için lütfen bizimle irtibata geçin.

Türkiye Temsilcisi – KAPEM Endüstriyel Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti.-İstanbul

Dr. Müh. Ender Önöz

Tel: 0216-225 84 58; 0216-465 16 77; GSM: 0532-311 48 59

www.kapem.com; info@kapem.com

Devamını oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com